Politika privatnosti

Politika privatnosti

 

Odvjetničko društvo ILEJ & PARTNERI d.o.o., Zagreb, Ulica Franje Petračića 4, s osobnim identifikacijskim brojem (OIB) 96838133690 (dalje u tekstu: „I&P“) posvećeno je zaštiti Vaših osobnih podataka. Molimo pročitajte sljedeće informacije kako biste razumjeli na koji način se odnosimo prema Vašim osobnim podacima.

I&P je odvjetničko društvo koje se bavi savjetodavnim uslugama u vezi s korporativnim upravljanjem, tj. pruža pravnu pomoć korporativnim klijentima. Iako ne nudimo pravne usluge pojedincima, u slučaju da nam se pojedinci jave s takvim upitom, ili se netko javi u njihovo ime, moguće je da im pružimo naše usluge.

 

Podaci koje prikupljamo

Osobni podaci koje prikupljamo i obrađujemo uključuju:

— osnovne podatke, kao što su ime, naziv društva za koje osoba radi, titula ili radna pozicija,

— kontakt podatke, poput adrese za slanje pošte, e-mail adrese i telefonskog broja/brojeva,

— podatke o plaćanju koje ste izvršili I&P-u ili koje je I&P izvršio Vama,

— tehničke podatke, poput podataka koje dobivamo od upita koje ostavljate na našoj web stranici ili vezano za materijale i komunikaciju koju šaljemo elektroničkim putem,

— podatke koje nam pruži osoba, a koji su vezani za sudjelovanje na našim sastancima i događanjima,

— KYC podatke koje smo prikupili od klijenta ili koji su prikupljeni kao dio našeg procesa prihvaćanja novog posla,

— osobne podatke koje su nam pružili klijenti ili treće osobe za naše klijente, ili koje smo mi generirali tijekom pružanja usluga klijentima, a koji mogu uključivati i posebne kategorije podataka,

— bilo koji drugi podatak koji nam bilo koja osoba pruži.

 

Kako prikupljamo podatke

Prikupljamo Vaše osobne podatke tijekom obavljanja naših usluga (uključujući i tijekom procesa prihvaćanja novog posla), kroz korištenje naše web stranice i drugih elektroničkih alata (uključujući i e-mail komunikaciju), kada nas osoba kontaktira ili zatraži informacije od nas, kada smo angažirani za pružanje pravnih usluga ili kao rezultat odnosa koji osoba ima s jednim ili više naših zaposlenika ili klijenata, ili iz javnih izvora kako bismo ažurirali podatke koje već posjedujemo, ili na koji drugi način.

Ako imamo zakonsku obavezu prikupiti neke osobne podatke, ili nas na to obvezuju ugovorne odredbe ili imamo potrebu prikupiti neke osobne podatke kako bismo sklopili ugovor s pojedincem, a ta osoba nam ne pruži osobne podatke koje smo zatražili, nećemo biti u mogućnosti izvršiti ugovor koji smo već sklopili ili koji tek pokušavamo sklopiti (npr. ugovor o pružanju usluga). U tom slučaju, postoji mogućnost da ćemo morati otkazati pružanje usluga, no tada ćemo pravovremeno obavijestiti relevantne osobe o tome.

 

Kako koristimo podatke

Prikupljene osobne podatke koristimo u svrhu:

— pružanja i unapređivanja pružanja pravnih usluga klijentima,

— poslovnih potreba, poput osiguranja sigurnosti mreže i informacijske sigurnosti, ili kako bismo pružili informacije o našim uslugama (uključujući slanje aktualnosti o pravnim pitanjima, publikacija i detalja o događanjima),

— ispunjavanja pravnih i regulatornih zahtjeva (poput provođenja „Know Your Client“ procedure),

— uspostave, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva,

— zapošljavanja.

 

Korištenje I&P web stranice

Osobni podaci koje predajete na web stranici (npr. na stranici na kojoj se oglašavaju slobodna radna mjesta) koristit će se u svrhu koja je očita iz relevantnog dijela web stranice i za druge svrhe za koje ste dali pristanak za korištenje.

Naša web stranica koristi Google Analytics, analitički alat za web stranice koji prati i izvještava o načinu korištenja naše web stranice kako bi nam pomogao da ju poboljšamo. Google Analytics to radi na način da smješta male tekstualne datoteke zvane „kolačići“ na korisnikov uređaj. Informacije koje Google Analytics prikuplja, poput broja posjetitelja na web stranici, posjećenih sadržaja na stranici kao i vremena provedenog na njima, su zbirne i stoga anonimne.

 

Osnova za korištenje osobnih podataka

Osobne podatke koristimo prema sljedećim osnovama:

— za sklapanje ugovora ili poduzimanje koraka potrebnih za ostvarenje preduvjeta za sklapanje ugovora,

— za osiguranje poštivanja zakonskih i regulatornih obveza,

— zbog zakonom zaštićenih interesa (poput osiguranja sigurnosti mreže i informacijske sigurnosti , za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili postupaka, ili u svrhu pružanja informacija o našim uslugama)

— na temelju privole pojedinca.

 

Koliko dugo čuvamo osobne podatke

Osobni podaci će se čuvati u skladu s našim internim pravilima obrade podataka i zakonima koji se primjenjuju u Hrvatskoj. Ta razdoblja određuju se prema zahtjevima primjenjivih zakona o zaštiti podataka i svrsi za koju se podaci prikupljaju i koriste, uzimajući u obzir pravne i regulatorne zahtjeve za minimalno razdoblje čuvanja podataka, zastare za poduzimanje pravnih radnji i poslovne svrhe I&P-a.

 

S kim dijelimo osobne podatke

Mi smo odvjetničko društvo koje na temelju pojedinačnih slučajeva surađuje s drugim odvjetničkim uredima u regiji i širom svijeta, a svi podaci koji su nam pruženi mogu se dijeliti i obrađivati od strane takvih odvjetničkih ureda, isključivo u slučajevima kada postoji valjana pravna osnova za takvu obradu i uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite.

Također možemo dijeliti osobne podatke s određenim pouzdanim trećim osobama u skladu s međusobnim ugovornim odredbama, uključujući naše pružatelje IT usluga i dobavljače poput pružatelja prevoditeljskih usluga, uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite.

Prema potrebi, ili iz razloga navedenih u ovoj politici, osobni podaci također se mogu dijeliti s regulatornim tijelima, sudovima, vladinim agencijama i agencijama za provedbu zakona. Premda su izgledi mali, od nas se može tražiti da dijelimo osobne podatke kako bismo udovoljili pravnim ili regulatornim zahtjevima. Mi ćemo uložiti razumne napore da obavijestimo ispitanika čiji se podaci prikupljaju prije nego to učinimo, osim ako za to nismo zakonski ograničeni.

 

Kojim zemljama prenosimo osobne podatke

Kako bismo pružili svoje usluge, možda ćemo morati prenijeti osobne podatke na lokacije izvan jurisdikcije u kojoj su osobni podaci dani gdje se ova web stranica pregledava u svrhe navedene u ovoj politici privatnosti. To može podrazumijevati prijenos podataka s mjesta unutar EU-a izvan Europskog gospodarskog prostora („EEA“) ili izvan EEA-a na mjesto unutar EU-a. Molimo pogledajte “S kim dijelimo osobne podatke” za više pojedinosti o tome kako se podaci mogu dijeliti s odvjetničkim uredima s kojima surađujemo i trećim osobama pružateljima usluga.

U slučajevima kada se podaci prenose s mjesta unutar EU-a na mjesto izvan EEA-a, prijenos će se temeljiti na odgovarajućim odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, posebice uključujući standardne klauzule o zaštiti podataka sklopljene između izvoznika podataka i uvoznika podataka, izričit pristanak osobe čiji se podaci obrađuju za prijenos ili nužnost uspostave, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

 

Prava ispitanika (osoba čiji je podaci prikupljaju) glede osobnih podataka

Osiguravamo sljedeća minimalna prava ispitanicima:

Pravo tražiti pojedinosti o podacima koje imamo o ispitaniku i načinu na koji ih obrađujemo. To uključuje ispravak ili brisanje podataka, ograničavanje naše obrade podataka, zaustavljanje neovlaštenog prijenosa osobnih podataka trećoj osobi i, u nekim okolnostima, prijenos osobnih podataka drugoj organizaciji. Ispitanici također imaju pravo podnošenja prigovora u svezi s I&P obradom osobnih podataka lokalnom nadzornom tijelu.

Ukoliko se osoba protivi obradi svojih osobnih podataka, ili je već dala privolu za njihovu obradu, ali kasnije je odluči povući, mi ćemo taj izbor poštivati u skladu s našim zakonskim obvezama.

Prigovor (ili opoziv prethodno dane privole) može značiti da nećemo biti u mogućnosti izvršiti radnje potrebne za postizanje gore navedenih ciljeva (pogledajte „Kako koristimo podatke“) ili da osoba koja podnosi prigovor neće biti u mogućnosti koristiti usluge i proizvode koje nudimo. Napominjemo da čak i nakon što je osoba odlučila povući svoju privolu, možemo nastaviti s obradom osobnih podataka te osobe u mjeri u kojoj je to potrebno ili na drugi način dopušten zakonom, posebice u svezi s ostvarivanjem i zaštitom naših zakonskih prava ili ispunjavanjem naših pravnih i regulatornih obveza.

 

Kontakt

U svezi s utvrđivanjem nadležnih voditelja obrade podataka, molimo pogledajte uvod ove politike privatnosti.

Ukoliko imate pitanja glede naše politike privatnosti, želite iskoristiti svoje pravo uvida u kopiju podataka koje imamo o Vama, ili mislite da bi podaci koje imamo o Vama trebali biti izmijenjeni, molimo kontaktirajte nas na office@ilej-partners.com s upitom naslovljenim „Zaštita podataka“.