Pravna područja

Spajanja i pripajanja

Bankarsko i financijsko pravo

Tržišta kapitala

Tržišno natjecanje

Pravo društava i trgovačko pravo

Zaštita podataka

Rješavanje sporova

Radno pravo

Insolvencijsko pravo i restrukturiranja

Intelektualno vlasništvo

Javna nabava

Nekretnine

Porezno pravo