BIOGRAFIJA

Lucijanov rad usmjeren je na područje radnog prava i rješavanje sporova. Lucijan savjetuje i domaće i strane stranke u najkompleksnijim pitanjima radnog prava, uključujući pitanja reorganizacije, kolektivnog viška i kolektivne pregovore. Također, Lucijan redovito zastupa stranke u raznim trgovačkim i građanskim parnicama, kao i u postupcima pred upravnim sudovima i tijelima. Osim toga, Lucijan savjetuje stranke u raznim pitanjima trgovačkog prava i zaštite osobnih podataka.

REFERENCE

OBRAZOVANJE:Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu (2020), mag. iur., Građansko pravo
Pravni fakultet, Sveučilište u Laponiji, Rovaniemi (2016)
ČLANSTVA:Hrvatska odvjetnička komora