BIOGRAFIJA

Tein rad usmjeren je na područje prekograničnih spajanja i preuzimanja te savjetovanje klijenata u transakcijama i pitanjima korporativnog upravljanja. Tea posjeduje stručno znanje o pravu društava i trgovačkom pravu te redovito savjetuje klijente o različitim pitanjima iz područja prava društava, trgovačkog prava, upravnog prava te regulatornim pitanjima, kao i o njihovom svakodnevnom poslovanju.

REFERENCE

OBRAZOVANJE:Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu (2019.), mag. iur., Pravo društava
Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, univ. spec. iur., Pravo društava i trgovačko pravo (kandidat)
ČLANSTVA:Hrvatska odvjetnička komora