BIOGRAFIJA

Petrin rad usmjeren je na rješavanje sporova. Petra zastupa domaće i međunarodne klijente pred arbitražnim sudištima i domaćim sudovima u sporovima koji proizlaze iz složenih ugovornih odnosa. Njezina praksa usmjerena je na sporove u sektorima građevinarstva te energetike i infrastrukture, kao i na trgovačke i M&A sporove, uključujući prema ICC pravilima, VIAC pravilima i UNCITRAL pravilima. Petra također redovito savjetuje klijente o raznim trgovačkim, ugovornim i radno-pravnim pitanjima.

REFERENCE

OBRAZOVANJE:Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu (2014.), mag. iur., Međunarodno pravo
Central European University (2020.), LL.M. iz Međunarodnog poslovnog prava
Central European University (2020.), Specijalizacija za društveno odgovorno poslovanje
ČLANSTVA:Hrvatska odvjetnička komora
Hrvatska udruga mladih pravnica i pravnika u arbitraži (YCAAP)
Austrijska udruga mladih pravnica i pravnika u arbitraži (YAAP)
Udruženje za arbitražno pravo (Srbija)
Međunarodno udruženje odvjetničkih komora (IBA)