BIOGRAFIJA

Petrin rad usmjeren je na rješavanje sporova. Petra zastupa domaće i međunarodne klijente u sporovima koji proizlaze iz složenih ugovornih odnosa u arbitražnim postupcima i postupcima pred nacionalnim sudovima. Konkretno, njezina praksa usmjerena je na sektor građevinarstva, energetike i velikih projekata te razna trgovačko-pravna pitanja, uključujući M&A sporove. Njezino iskustvo pokriva razne sporove povezane, između ostalog, s velikim projektima u srednjoj i istočnoj Europi. Petra je vodila arbitražne postupke prema najrelevantnijim arbitražnim pravilima, među kojima su ICC pravila, VIAC pravila i UNCITRAL pravila. Petra također redovito savjetuje klijente o raznim trgovačkim, ugovornim, korporativnim i radno-pravnim pitanjima.

REFERENCE

OBRAZOVANJE:Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu (2014), mag. iur., Međunarodno pravo
Central European Universty (2020), LL.M. iz Međunarodnog poslovnog prava
Central European Universtiy (2020), Specijalizacija za društveno odgovorno poslovanje
ČLANSTVA:Hrvatska odvjetnička komora
Hrvatska udruga mladih pravnica i pravnika u arbitraži (YCAAP)
Austrijska udruga mladih pravnica i pravnika u arbitraži (YAAP)
Udruženje za arbitražno pravo (Srbija)
Međunarodno udruženje odvjetničkih komora (IBA)