BIOGRAFIJA

Petrov rad usmjeren je na područje rješavanja sporova. Zastupa strane i domaće stranke u trgovačkim i građanskim parnicama, insolvencijskim postupcima, kao i raznim upravnim postupcima te sporovima. Osim toga, Petar redovito savjetuje stranke o raznim komercijalnim pitanjima, kao i o svim aspektima postupaka pred sudovima i državnim tijelima, o pitanjima u vezi s ugovornim pravom, te u raznim vrstama pregovora.

REFERENCE

OBRAZOVANJE:Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu (2019.), mag.iur., Trgovačko pravo i pravo društava.
ČLANSTVA:Hrvatska odvjetnička komora