BIOGRAFIJA

Mia je odvjetnička vježbenica u Ilej & Partneri

REFERENCE

OBRAZOVANJE:Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu (2021), mag. iur., Međunarodno pravo
Karl-Franzens-Universität Graz, Sveučilište u Grazu, Austrija (2020)