Franka Baica

Partner/Odvjetnica

t: +385 1 5634 111

BIOGRAFIJA

Frankino područje rada uključuje domaća i međunarodna spajanja i preuzimanja i projekte na tržištu nekretnina, uz savjetovanje klijenata o svim aspektima takvih transakcija. Također, redovito savjetuje klijente o svim pitanjima vezanim za trgovačko pravo s posebnim naglaskom na pravo društava i korporativno upravljanje. Franka također ima opsežno iskustvo u raznim ima bankarskim i financijskim transakcijama.

REFERENCE

OBRAZOVANJE:Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu (2012.), mag. iur., Pravo Europske Unije
Sveučilište Paris Decartes (Paris V) (2011.), M1, Komparativno pravo
ČLANSTVA:Hrvatska odvjetnička komora
Međunarodno udruženje odvjetničkih komora (IBA)
Europska udruga odvjetnika (ELA)