Dora Horvat

Partner/Odvjetnica

t: +385 1 5634 111

BIOGRAFIJA

Dorin rad usmjeren je na područje rješavanja sporova i trgovačke parnične postupke, gdje zastupa stranke u širokom spektru složenih sporova pred nacionalnim i arbitražnim sudovima. Također, zadužena je i za pitanja radnog prava, savjetujući domaće i internacionalne stranke u radno pravnim pitanjima. Dora redovito savjetuje stranke o raznim pitanjima iz područja trgovačkog prava i prava društava, te je sudjelovala na važnim projektima koji su se bavili pravom tržišnog natjecanja. Također savjetuje i stranke njemačkog govornog područja.

REFERENCE

OBRAZOVANJE:Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu (2011), mag. iur., Pravo Europske Unije
ČLANSTVA:Hrvatska odvjetnička komora
Međunarodno udruženje odvjetničkih komora (IBA)