Dora Horvat

Partner/Odvjetnica

t: +385 1 5634 111

BIOGRAFIJA

Dorin rad usmjeren je na područje rješavanja sporova i trgovačke parnične postupke, gdje zastupa klijente u širokom spektru složenih sporova pred nacionalnim sudovima i arbitražnim sudištima. Također je zadužena za područje radnog prava, savjetujući domaće i međunarodne klijente o radno-pravnim pitanjima. Dora redovito savjetuje klijente o raznim pitanjima iz područja ugovornog i trgovačkog prava, te je sudjelovala u rješavanju važnih pitanja i predmeta iz područja tržišnog natjecanja. Također savjetuje klijente njemačkog govornog područja.

REFERENCE

OBRAZOVANJE:Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu (2011.), mag. iur., Pravo Europske Unije
Europa-Institut, Sveučilište Saarland (2012.), LL.M. iz europskog gospodarskog prava i poslovnog prava
ČLANSTVA:Hrvatska odvjetnička komora
Međunarodno udruženje odvjetničkih komora (IBA)