BIOGRAFIJA

Barbarin rad usmjeren je na područje bankarskog i financijskog prava. Savjetuje i zastupa strane i domaće stranke u financijskim transakcijama. Barbara je također stekla iskustvo u području imovinskog prava, u kojem savjetuje stranke u vezi s kupoprodajom nekretnina, zemljišnoknjižnim pravom i prostornim planiranjem. Osim toga, redovito savjetuje stranke o raznim pitanjima u vezi s ugovornim pravom.

REFERENCE

OBRAZOVANJE:Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu (2019.), mag. iur., Građansko pravo
ČLANSTVA:Hrvatska odvjetnička komora